Search for:
  • Home/
  • Tag: อันดับพรีเมียร์ลีก 2023 สล็อต royal

แพร่คำสั่งห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน หรือ แบบ ป.12 เป็นเวลา 1 ปี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ที่ 3877/2566 เรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มี… [...]